Get Adobe Flash player

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim
Mirosław Szostek

 

Kancelaria Komornicza
44-300 Wodzisław Śląski,ul.Rynek 6
tel.:(32)410-23-32, fax: (32) 410-23-32,
konto: ING Bank Śląski SA
21 1050 1764 1000 0023 5335 4216

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.11.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 113 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA 

 

nieruchomości położonej w miejscowości Turza Śląska, przy ul. Mszańska 20 C, której obszar wynosi 0,5097 ha, zabudowanej budynkami zakładu obróbki drzewnej o powierzchni 1.418 m2, kubaturze 5.976 m3.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr KW GL1W/00035817/5  iobejmuje działki gruntu nr 670/63, 668/63. Nieruchomość stanowi własność dłużników.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 796.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

597.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 79.600,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

IMGP0548

 

IMGP0561

 

IMGP0564

 

IMGP0571

 

IMGP0588

 

IMGP0600

 

IMGP0666

 

Pobierz informację w pliku PDF >>